Tuesday, May 22, 2007

അമ്പലം- ചോറുണ`- തന്ത്രി

1.ഏല്ലാവരിലും എന്നപോലെ ബ്രാമണരിലും പാവങ്ങള്‍ ഉണ്ട്, അവരെ സാധു ബ്രാമണര്‍ എന്നു വിളിയ്‌ക്കാം.

2.ആത്മാര്‍ദ്ധമായ ശാന്തി പണി വിഷമം പിടിച്ചതാണ`, രാവിലെ മുന്നുമണിയ്‌ക്കെല്ലാം എഴുന്നേല്‍ക്കണം,തണത്തവെള്ളത്തില്‍ മഴയത്തുപോലും കുളത്തിലെല്ലാം പോയിമുങ്ങിക്കുളിയ്‌ക്കണം.മറ്റൊരു ജോലിയ്‌ക്കും രാവിലെ കുളിച്ചിട്ടു മാത്രമേ വരാവു എന്ന്
നിഷ്‌ക്ക‌ര്‍‌ഷയില്ല.രവിലെ പ്രാതലും സമയത്തു കഴിയ്‌ക്കാന്‍ പറ്റില്ല.ചെറിയ അമ്പലങ്ങളില് ‍ലീവെടുക്കാനും വിഷമമാണ`.കൈ‌ക്കുലി മിയ്‌ക്കവാറും എല്ലാ അമ്പലങ്ങളില്‍ നിന്നും കിട്ടും (ദക്ഷിണയായി).ജോലി സമയത്ത് ഒരിയ്‌ക്കലും സ്വന്തം ഇഷ്‌ടപ്രകാരമുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിയ്‌ക്കുവാന്‍ പറ്റില്ല, ദേവസം ബോര്‍ഡ് അടുത്തൊന്നും യൂണിപ്ഫാം പരിഷ്‌ക്കരിയ്‌ക്കാനും പോണില്ല.

3.ഗുരുവായൂര്‍ തന്ത്രി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമല്ല, ഗുരുവായൂര്‍ മാനുവല്‍ (കീഴ്വഴക്കം കുത്തിക്കെട്ടിയത്) നോകീട്ടാണ`,- അമ്പലത്തിലെ മിയ്‌ക്കവാറും കര്യങ്ങള്‍ (മണിയടി, പൂജ,നട അടപ്പു,തുറപ്പു സമയങ്ങള്‍,മന്ത്രങ്ങള്‍,ആണുങ്ങള്‍ മുണ്ടു മാത്രം ധരിച്ചും, പെണ്ണുങ്ങള്‍ സാരി,മുണ്ടു, പാവട ഉടുത്തും നിന്നു തൊഴല്‍,) തുടങ്ങിയവ ഏല്ലാം ഏല്ലാം ഇങ്ങനെ കീഴ് വഴക്കങ്ങളാണ്. എന്തിന` അമ്പലത്തില്‍ നമ്മള്‍ തൊഴാനും,ചോറുകൊടുക്കാനും,തുലാഭാരം നടത്താനു മെല്ലാം പോകുന്നത് ഈ കീഴ് വഴക്കം കൊണ്ടാണ`, അച്ചന്‍ മോനു ചോറുകൊടുക്കുന്നു, പറ്റുമെങ്കില്‍ മോന്‍റ മോനു ആതെ അമ്പലത്തില്‍ വച്ച് വീണ്ടും ചോറുകൊടുക്കുന്നു അതും കീഴ് വഴക്കം.അല്ലാതെ ഇതൊന്നും ദൈവം നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടെന്നുമല്ല.ഗുരുവായുര്‍ ഒരു പ്രസ്സ്റ്റ്ജ്സ് അമ്പലമാണ`, നാട്ടിലെ ലോക്കല്‍ ഗ്ലബ്ബില്‍ അംഗമായവര്‍, പിന്നെട് പട്ടണത്തിലെ ലയന്‍സ് ക്ലബ്ബിലും, പിന്നെട് റോട്ടറി ക്ലബ്ബിലും അംഗത്വമെടുക്കും,കുടെ പാവം നാട്ടിലെ പഴയ ഓല ക്ലബ്ബിനെ മറന്നുപോകയും ചെയ്യും.എന്‍റ വീട്ടിന്‍റെ അടുത്ത് പാവം ഒരു കൃഷ്‌ണന്‍റ അമ്പലമുണ്ടു കേട്ടാ, ഗുരുവായൂരിലെ കൃഷ‌ണന്‍ തന്നെ, അവിടെ ആങ്ങാനം വന്നു ചോറുണ്ടിരുന്നെങ്കിലോ, ആ പാവം കൃഷ‌ണനും കൂടെ ഒരു നേരം കിട്ടുമായിരുന്നു.( വിശ്വപ്രസിദ്ധര്‍ നോട്ടുചെയ്യുക, നിങ്ങള്‍ ഗുരുവായൂരെക്കവന്നു തള്ളിയാല്‍ നിങ്ങളെ തന്ത്രി,മന്ത്രി,‍കുപ്പ,തൊട്ടി,ടിവി പെട്ടി എന്നിവ ആക്രമിച്ചു ശരിയാക്കും, അതുകൊണ്ട് എണ്ണമറ്റ ചെറിയ അമ്പലങ്ങളില്‍ പോവുക, അങ്ങനെ നിങ്ങളും ആ കുഞ്ഞമ്പലങ്ങളും രക്ഷപ്പെടട്ടെ)- കീഴ്വഴക്കം അത്ര എളുപ്പം മാറ്റാന്‍ പറ്റില്ല, കാരണം അതു ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലാണ`,അതിനു ശ്രീ നാരയണഗുരുവിനെ പോലുള്ള മഹാത്മാക്കള്‍ വേണ്ടിവരും,ചിലപ്പോള്‍ ഇതില്ലാതെയും പറ്റും കേട്ടോ, ഒരു പ്രശനം വച്ച് കിഴ്വഴക്കം മാറ്റിയത് ദേവന്‍ അംഗീകരിച്ചിരിയ്‌ക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങു പ്രസ്താവിയ്‌ക്കുക.(അടുത്ത കാലത്ത് ശബരിമല ഉദ:-)


4.തന്ത്രി പണി പാരമ്പര്യമായി കിട്ടുന്നതാല്‍, അവര്‍ക്ക` ഒരു കാലി പ്രിവിപെഴസും ഒരു ഷെയ്‌ക്ക് ഹാന്‍റും കൊടുക്കുന്നത് ആലോചിയ്‌ക്കാം.തന്ത്രി കള്ളുകുടിയ്‌ക്കാനും വ്യഭിചരിയ്‌ക്കാനും പോകുന്നത്, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പണി പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പേരും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ തലയില്‍ കെട്ടിവച്ചതുകൊണ്ടാണ`. പിന്നെ ധാരളം വരുമാനം മേലനങ്ങാതെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടും.

5.അമ്പലത്തിലും പള്ളികളിലും ധാരളം കാണിയ്‌ക്കയിടുന്നതുകൊണ്ടും, ദക്ഷിണകൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടും കൂടുതല്‍ പുണ്ണ്യം കിട്ടുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ആ കാശ് അസുഖം പിടിച്ച പാവങ്ങള്‍ക്ക് മരുന്നു വാങ്ങിക്കൊടുക്കുവാന്‍ ഉപയോഗിയ്‌ക്കുക.അല്ലങ്കില്‍ പരിതസ്ഥിതി സരംക്ഷണം നടത്തി ഭൂമി ദേവിയെ സേവിയ്‌ക്കുക.

6.ദൈവവിശ്വാസം കൈവിടാതിരിയ്‌ക്കുക,കപട വിശ്വാസിയെ അകറ്റിനിറുത്തുക.ഓര്‍ക്കുക, പത്രങ്ങളില്‍ കുടി (പരസ്യങ്ങള്‍, ലേഖനങ്ങള്‍, ടി.വി.-യില്‍ പരസ്യങ്ങള്‍ ,സീരിയലുകള്‍) അവര്‍ നിങ്ങളെ കാവിയുടുത്തും ലോഹയിട്ടും, ഉല്‍ഘോഷിച്ചും, വഴിതെറ്റിയ്‌ക്കും.

7. പരിതസ്ഥിതി നാശംകൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയ ഈ ഭൂമി ,അതിലുള്ള മൊത്തം മനുഷ്യ കീടങ്ങളെയും തൂത്തുവാരി ദൂരകളയാന്‍ പോകയാണ്‌.

2 comments:

അശോക് said...

"എന്‍റ വീട്ടിന്‍റെ അടുത്ത് പാവം ഒരു കൃഷ്‌ണന്‍റ അമ്പലമുണ്ടു കേട്ടാ, ഗുരുവായൂരിലെ കൃഷ‌ണന്‍ തന്നെ, അവിടെ ആങ്ങാനം വന്നു ചോറുണ്ടിരുന്നെങ്കിലോ, ആ പാവം കൃഷ‌ണനും കൂടെ ഒരു നേരം കിട്ടുമായിരുന്നു" .... Good observation

വേണു venu said...

അശോകേ നന്നായിരിക്കുന്നു നിരീക്ഷണങ്ങള്‍‍.
ചിത്രകാരന്‍റെ ബ്ലോഗിലെ തന്ത്രി വിഷയം ഇന്നലെ വായിച്ചിരുന്നു.